Onderzoek naar het vrouwenhart

We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller ontdekken en beter behandelen. Dat is hard nodig, want bij vrouwen is dit een ernstig probleem. Dagelijks sterven in Nederland zelfs 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Onderzoekers van UMC Utrecht werken aan een oplossing.

Dit kunnen en moeten we stoppen…

Doneer nu!

Onderzoek naar het vrouwenhart

We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller ontdekken en beter behandelen. Dat is hard nodig, want bij vrouwen is dit een ernstig probleem. Dagelijks sterven in Nederland zelfs 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Onderzoekers van UMC Utrecht werken aan een oplossing.

Dit kunnen en moeten we stoppen…

Doneer nu!

"Ik vind het essentieel dat er meer onderzoek komt naar het vrouwenhart. Daarom steun ik het onderzoek van harte om hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller te ontdekken, beter te behandelen en waar mogelijk te voorkomen." Neelie Kroes, Ambassadeur onderzoek vrouwenhart

Over het onderzoek

Als we niets doen, zal het aantal vrouwen met hartfalen de komende jaren fors stijgen

Hart- en vaatziekten zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dagelijks sterven er in Nederland zelfs 57 vrouwen aan hart-of vaatziekten. Dat zijn méér dan twee vrouwen per uur. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Dit kunnen en moeten we stoppen.

Signalen dat er iets aan de hand is met het hart zijn bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Daarom worden hartziekten bij vrouwen niet op tijd herkend en overlijden nog te veel vrouwen onverwacht en onnodig. Ook is de behandeling van hart- en vaatziekten vaak ontwikkeld en getest bij mannen. En daardoor minder effectief bij vrouwen. Dit moet veranderen.

Onderzoekers van UMC Utrecht werken aan een oplossing. Zij doen onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Met als doel hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller te ontdekken, beter te behandelen en waar mogelijk te voorkomen.

Onderzoek naar het vrouwenhart kost veel geld. Vrienden UMC Utrecht werft geld om dit onderzoek mogelijk te maken. Helpt u mee? Steun ons onderzoek naar hartfalen bij vrouwen!

Hoe kunt u ons helpen?

Onderzoeken

Bloedtest voor vroege diagnose

Hartfalen is een syndroom waarbij het hart niet in staat is om het lichaam van voldoende bloed te voorzien. Dat gaat gepaard met benauwdheid, slechte kwaliteit van leven, en een slechte prognose. Voor het type hartfalen dat veel bij mannen voorkomt zijn effectieve medicijnen beschikbaar. Voor het type hartfalen dat vaker bij vrouwen voorkomt is dat niet zo. Vrouwen lijden vaker aan diastolisch hartfalen. De reden voor dit verschil in hartfalen tussen mannen en vrouwen is onbekend. Daarnaast is de diagnose van diastolisch hartfalen ook lastig te stellen, waardoor hartfalen bij vrouwen vaker gemist wordt. Om zowel de diagnose als behandeling te verbeteren is onderzoek nodig.

Dit onderzoek is van start gegaan dankzij Ditzo en de Hartstichting, maar we zijn er nog niet!

Het verhaal van onderzoeker Hester den Ruijter

Eigenschappen cellen in kleine vaten

De laatste jaren zijn we erachter gekomen dat er grote verschillen zijn tussen hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld veel vaker een vorm van hartfalen die nog niet goed te behandelen is (diastolisch hartfalen). Bij mannen ligt de oorzaak van hartfalen vaak in de grote bloedvaten rondom het hart, maar bij vrouwen zijn dat juist de kleinere bloedvaten.

In mijn onderzoek richt ik me op die kleine vaatjes, omdat we daar nog veel minder over weten dan de grote bloedvaten. Ik wil in kaart brengen of kleine vaten en het bloed daarin zich anders gedragen dan de grote vaten. En hoe we de behandelmethoden voor vrouwen kunnen verbeteren. Uiteindelijk zal dit hopelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven, minder ziekte en minder sterfte onder vrouwen.

In 2013 werd het consortium Queen of Hearts opgericht, waarbij wetenschappers samen zoeken naar een oplossing om diastolisch hartfalen eerder op te sporen. Dankzij de Hartstichting is dit onderzoek van start gegaan, maar we zijn er nog niet!

Het verhaal van onderzoeker Suzanne Korporaal

Risicofactoren beter in kaart

In dit onderzoek analyseren we met behulp van een database van 100.000 patiënten de verschillen in risicofactoren tussen mannen en vrouwen voor het ontwikkelen van het niet goed behandelbare type hartfalen. Deze patiënten zijn doorverwezen door de huisarts in verband met hartklachten.

Het verhaal van Anouk Eikendal

Nieuwe hartspier ontwikkelen met vrouwelijke hartspiercellen & hartspierreparatie

Ik ga met mijn onderzoek de verschillen tussen mannen en vrouwen op het allerkleinste niveau (moleculair en cellulair) analyseren. Hartfalen bij vrouwen werkt namelijk heel anders dan bij mannen. Dat weten we pas sinds kort, en daardoor zijn veel bestaande behandelmethoden minder effectief bij vrouwen.

Als ik de verschillen tussen mannen en vrouwen kan ontdekken, kunnen we een nieuwe hartspier en een soort pleister van hartweefsel ontwikkelen, die een falend vrouwenhart veel beter kunnen ondersteunen. Als dat lukt zetten we met dit onderzoek een eerste en heel belangrijke stap in gerichte hersteltherapie voor vrouwen met hartfalen.

Het verhaal van onderzoeker Alain van Mil

Risicoprofielen opstellen voor behandeling op maat

Lang niet alle hartpatiënten worden nu gevraagd om mee te doen aan onderzoeken naar hart- en vaatziekten, of zijn in staat om daarmee in te stemmen. Dat vind ik zonde. Daarom ga ik voor mijn onderzoek alle gegevens uit bestaande onderzoeken combineren met nog ongebruikte data uit de dagelijkse zorg, anoniem of na toestemming. Met die data kunnen we risicoprofielen opstellen die specifiek voor mannen of vrouwen zijn. Door per patiënt te kijken naar de oorzaak van hun hart- of vaatziekte kunnen we met de risicoprofielen uit dit onderzoek voor iedere individu bepalen waar de risico’s liggen en daarmee de beste behandeling kiezen.

Het verhaal van onderzoeker Folkert Asselbergs

Steun onderzoek naar hart- en vaatziekten in het UMC Utrecht.

Waarom is uw hulp nodig?

In het UMC Utrecht kunt u rekenen op de beste medische zorg. De basiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg, is extra geld nodig. Daarom zetten wij ons, samen met Vrienden UMC Utrecht, in voor dit project.

Namens onze onderzoekers heel hartelijk dank voor uw steun!