Hersenonderzoek

Ons doel

Er is veel onderzoek nodig om hersenziektes te voorkomen, te verminderen en te verhelpen. Het doel van hersenonderzoek binnen het UMC Utrecht is vaststellen wie een risico loopt, sneller en betrouwbaarder diagnoses stellen en innovatieve behandelingen ontwikkelen. Specialisten van verschillende teams werken hierbij samen. Het UMC Utrecht richt de aandacht op vijf expertisegebieden: beroerte, epilepsie, spierziekten (met name ALS), psychose (met name schizofrenie en bipolaire stoornissen) en ontwikkelingsstoornissen (met name ADHD en autisme). De resultaten worden zo snel mogelijk vertaald naar patiëntenzorg.

Onze projecten

  • ALS
  • Onderzoek naar hersenkanker
  • Epilepsie

Help mee

We weten nog lang niet alles over hersenziekten, hier is nog veel wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Met uw hulp kunnen we meer onderzoek naar hersenen in het UMC Utrecht mogelijk maken.

Steun hersenonderzoek in het UMC Utrecht. Doneer nu.

Andere manieren om te helpen