Doe een gift als bedrijf, fonds of stichting

Doe een gift als bedrijf, fonds of stichting

Wilt u als bedrijf bijdragen aan de beste zorg én behandeling in een prettige en kindvriendelijk ziekenhuis? Doe dan een schenking. U kunt hier doneren. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

 

U kunt uw gift ook overmaken naar NL51 RABO 0123 6425 15 t.n.v. Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. Wilt u Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis structureel steunen? Word dan bedrijfsvriend. Dit kan al vanaf 2.500 euro per jaar. Alvast bedankt voor uw steun!

Fiscaal aftrekbaar

Omdat onze stichting de ANBI status heeft, is uw bedrijfsgift vaak fiscaal aftrekbaar. Lees meer over de voorwaarden waaraan uw gift moet voldoen:

 • Zakelijke giften

  Een gift kan volledig aftrekbaar zijn als het gaat om een zakelijke kostenpost en de gift een positieve bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld sponsoring, reclame en een donatie in de vorm van uren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

  Wilt u weten of uw gift aftrekbaar is? Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de fiscale gevolgen van schenken.

 • Niet-zakelijke giften

  Een niet-zakelijke gift is een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is dat dit niet slechts ter promotie van de goede naam van de organisatie is. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

   • Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen:
    Als bedrijf doneren is fiscaal aantrekkelijk. Elke gift is aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000.
   • Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof):
    Hier gelden de regels van particuliere giften. De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van 5 jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

   

  Wilt u weten of uw gift aftrekbaar is? Op de website van de Belastingdienst leest u er meer over.