[SDG 3, 9, 17]

Patiënten met een diffuus glioom – een kwaadaardige primaire hersentumor – hebben een vorm van kanker, maar ook een hersenziekte. Hun leven verandert ingrijpend door deze ziekte: zij leven aanzienlijk minder lang (hoe hoger de tumorgraad, hoe slechter de prognose) en lijden aan neurologische klachten zoals epilepsie, achteruitgang van denken (cognitie) en de bijwerkingen van noodzakelijke behandelingen. Bestaande behandelingen kunnen de ziekte bestrijden, maar niet genezen. De artsen van UMC Utrecht willen onderzoeken waarom de ene patiënt cognitieve klachten of epilepsie heeft, en de andere niet. Hierbij kijken ze naar hoe de biologie van de hersenen het functioneren verstoort. Laboratoriumtesten, MRI-scans en testen in de spreekkamer worden hierbij gecombineerd. Zo willen zij in de toekomst epilepsie en cognitieve klachten voorkómen, of beter behandelen. Bedrijven kunnen zich in lijn met DG 3 en 9 aansluiten door dit onderzoek te ondersteunen. Samenwerking kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van deze patiënten met een hersentumor.