25.000 euro voor onderzoek betere diagnostiek moyamoya

25.000 euro voor onderzoek betere diagnostiek moyamoya

Onderzoekers van de afdeling Neurochirurgie ontvingen recent 25.000 euro van het Brain Technology Institute. Met dit bedrag hopen ze het diagnostisch onderzoek te vereenvoudigen voor kinderen en ouders.

 

Moyamoya is een aandoening waarbij er een netwerk van kleine bloedvaatjes om vernauwde slagaders heen ontstaat. Dat netwerk is erg kwetsbaar: hierdoor kunnen herseninfarcten ontstaan. De haarvaatjes kunnen ook makkelijk knappen, waardoor er een bloeding in het hersenweefsel ontstaat. Meestal ontstaat deze aandoening bij kinderen tot tien jaar en bij volwassenen tussen de dertig en veertig jaar.

MRI onderzoek

Een behandeling bestaat uit het verplaatsen van een gezonde slagader van buiten de schedel naar een bedreigd gebied in de hersenen: een extracraniële-intracraniële bypass. Het bedreigde gebied krijgt dan weer voldoende bloed. Om zo’n behandeling te kunnen doen en voor te bereiden is diagnostisch onderzoek nodig. Momenteel is dat een nucleair onderzoek in Amsterdam waarvoor een opname nodig is. Onderzoeker Pieter Deckers gaat met dit bedrag kijken of een specifiek MRI onderzoek net zo goed werkt als het nucleaire onderzoek. Deckers: ‘Met dit MRI onderzoek kan de neurochirurg bepalen of een operatie op dat moment noodzakelijk is en waar hij of zij precies moet opereren. Belangrijk is dat hierdoor de diagnostiek hopelijk veel sneller kan verlopen en daarmee ook de behandeling. Zo zijn belangrijke hersengebieden eerder beschermd bij deze vaak jonge kinderen.’

Minder belastend

Bij dit onderzoek worden geen röntgenstralen gebruikt en worden ook geen radioactieve stoffen geïnjecteerd en is daardoor veel minder belastend voor de patiënt, zeker bij kinderen. Deckers: ‘Momenteel is een opname ter observatie nog nodig, maar we willen onderzoeken of kinderen direct na het onderzoek weer naar huis mogen.’ Inmiddels hebben ongeveer 20 kinderen deze MRI techniek ondergaan met goed resultaat.

Deze schenking is mede mogelijk gemaakt door Vrienden UMC Utrecht & WKZ.