Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis is een ANBI. Dit betekent dat de overheid ons als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkent. Giften aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis mag u daarom aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Wel moet u kunnen aantonen dat u een gift heeft gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen kunt u hier downloaden.