Geven na leven

Geven na leven

Ook na overlijden van betekenis blijven voor het (kinder)ziekenhuis? Neem dan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis op in uw testament. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan het ziekenhuis, doordat wij als ANBI-instelling geen erfbelasting betalen.

Notaris

Overweegt u na te laten aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis? Dan is het noodzakelijk om een testament op te laten maken. Als u al een testament heeft, kunt u dit aan laten passen bij de notaris. In uw testament legt u vast wat er met uw erfenis gebeurt na uw overlijden.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris moet u de officiële tenaamstelling van onze stichting op laten nemen: Stichting Vrienden van het UMC Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht.

Ons KvK nummer is: 5608 3777.

Nalaten kan op verschillende manieren

 • Benoeming tot erfgenaam

  U kunt Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis bij testament te benoemen tot uw (mede)erfgenaam. Op die manier komt Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. Dit heet een erfstelling. Na uw overlijden worden eerst alle kosten betaald. Het geld dat overblijft, wordt onder alle erfgenamen verdeeld. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van uw nalatenschap en het aantal erfgenamen. Als u kinderen heeft, kunnen zij te allen tijde nog aanspraak maken op hun legitieme deel.

 • Legaat

  U kunt Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis een legaat toekennen. Een legaat bestaat uit een vast geldbedrag, waardepapieren of bepaalde (roerende en/of onroerende) goederen. U kunt in uw testament bijvoorbeeld uw familie als erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag of bezit als legaat bestemmen voor Vrienden UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. De executeur van uw testament zorgt ervoor dat het legaat wordt uitgekeerd, voordat uw nalatenschap onder de erfgenamen wordt verdeeld.

 • Fonds op Naam

  Een Fonds op Naam is een eerbetoon én schenking ineen. U kunt een Fonds op Naam tijdens uw leven oprichten, maar ook in uw testament laten opnemen. Met dit fonds kunt u een zelf gekozen, specifiek doel steunen. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde ziekte, ter nagedachtenis aan uzelf of een dierbare. Kortom, een persoonlijke manier van substantieel geven.
  U profiteert met een Fonds op Naam van onze kennis en ervaring en u hoeft zich geen zorgen te maken over de organisatorische en administratieve verplichtingen. U kunt zelf de naam van het fonds bepalen. U kunt denken aan uw eigen naam, de naam van een dierbare of van een bepaald onderzoek. Wij zoeken graag samen met u naar een project dat u aanspreekt en dat aansluit bij uw wensen. De minimale inleg voor een Fonds op Naam bedraagt 50.000 euro.

  Meer lezen over een Fonds op Naam? 

Brochure over nalaten aan het UMC Utrecht of WKZ

​In onze brochure ‘Zorgen voor morgen’ vertellen onze topartsen en talentvolle promovendi over hun bijdrage aan de gezondheidszorg van morgen binnen hun expertisegebied en treft u praktische informatie aan over nalaten aan ons (kinder)ziekenhuis.

Wilt u de brochure over nalaten per post ontvangen?
Dat kan. We sturen u deze graag toe.

Overweegt u het UMC Utrecht of WKZ op te nemen in uw testament?

Tessa van de Kar

Tessa van de Kar

Relatiemanager +31 6 5017 7701 T.R.M.vandeKar@umcutrecht.nl