Disclaimer

Disclaimer

De website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht te kunnen raadplegen.

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Vrienden van het UMC Utrecht geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht staan links naar websites van derden. Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht.

Lees ook ons privacy statement.