Sport en bewegen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: kinderen spelen en sporten, dat is immers leuk en gezond. Maar wat als een kind een beperking heeft? Chronisch ziek is? Vaak in het ziekenhuis ligt?

 

De wens van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is om kinderen die in onze kliniek verblijven zoveel mogelijk deel te laten nemen aan normale activiteiten. Als een kind in het WKZ ligt kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het (geestelijk en lichamelijk) herstel van het kind.

Als een kind namelijk actiever is tijdens het verblijf in het ziekenhuis, voorkomen we achteruitgang van spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen tijdens en na de ziekenhuisopname. Om deze reden willen we graag sport aan bed activiteiten organiseren, zodat kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden om in beweging te zijn.

Op dit moment is er geen budget beschikbaar om deze activiteiten mogelijk te maken. Laat kinderen in het WKZ meer sporten en bewegen en help mee.

Help mee en steun de kinderen in het WKZ

Hoe kunt u helpen?