Onderzoeken van start in het UMC Utrecht!

Onderzoeken van start in het UMC Utrecht!

Dankzij mooie donaties van de Louise Vehmeijer Stichting en Stichting Ankie Hak kunnen twee onderzoeken van start in het UMC Utrecht. Wij zijn beide stichtingen zeer dankbaar voor hun bijdragen aan deze studies.

Nieuwe therapieën voor mannen met borstkanker

Borstkanker bij mannen is zeldzaam. Jaarlijks krijgen 100-150 mannen deze diagnose, die vaker op latere leeftijd wordt vastgesteld dan bij vrouwen én in een later stadium ontdekt. De tumor is dan al groter en vaker uitgezaaid. Daardoor is de overlevingskans slechter dan bij vrouwen. Daarnaast verschilt borstkanker bij mannen genetisch van borstkanker bij vrouwen. Toch worden mannen en vrouwen nog steeds op dezelfde manier behandeld. 

Met dit onderzoek willen we nieuwe, gerichte en daardoor meer effectieve vormen van therapie voor het mannelijk mammacarcinoom ontwikkelen. Deze studie zal naar verwachting de ontwikkeling van medicijnen voor patiënten met deze zeldzame en daardoor relatief verwaarloosde ziekte in een stroomversnelling brengen. 

Leptine: de sleutel tot het verbeteren van de behandeling van anorexia nervosa

Anorexia nervosa (AN) is een ernstig ziektebeeld: het heeft het hoogste sterftecijfer in de psychiatrie en heeft een enorme impact op de sociale omgeving van de patiënt. Bij gebrek aan inzicht in het ontstaan van de aandoening, bestaat de behandeling tot nu toe uit het zo goed mogelijk ondersteunen bij de psychische problemen die de patiënt ervaart en het stimuleren om een gezond gewicht te krijgen. 

Leptine is een veelbelovend geneesmiddel voor patiënten met AN en een sleutel tot het krijgen van inzicht in het ontstaan van AN. Als we dit inzicht hebben, kan de juiste groep patiënten worden geselecteerd die voor behandeling met leptine in aanmerking komt. Hiermee kan de behandeling van patiënten met AN aanzienlijk verbeterd worden.