Onderzoek naar autisme

Onderzoek naar autisme

Kinderen met autisme of aanverwante stoornissen hebben last van een verstoorde prikkelverwerking. Zij verwerken de zintuiglijke prikkels anders en ieder op een eigen manier.

 

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar autisme. De resultaten van deze studie zijn veelbelovend en lijken de weg te openen naar nieuwe behandelmogelijkheden voor een deel van de kinderen met autisme en aanverwante stoornissen.

In een vervolgstudie wordt voortgeborduurd op deze resultaten om een behandeling op maat te ontwikkelen om de juiste kinderen aan de juiste behandeling te koppelen. Voor deze vervolgstudie is geld nodig. Met uw hulp kunnen we meer onderzoek naar autisme mogelijk maken.

Hoe kunt u ons helpen?

Steun hersenonderzoek in het UMC Utrecht.

Waarom is uw hulp nodig?

In het UMC Utrecht kunt u rekenen op de beste medische zorg. De basiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg, is extra geld nodig. Daarom zetten wij ons in voor dit project.

Namens onze onderzoekers heel hartelijk dank voor uw steun!