Onderzoek granulosaceltumoren

Onderzoek granulosaceltumoren

Eierstokkanker, ook wel ovariumcarcinoom genoemd, is een kwaadaardige aandoening in één of beide eierstokken. Een zeldzame vorm van deze aandoening zijn granulosaceltumoren, dit betreft slechts 2% van alle ovariële tumoren. In Nederland wordt bij circa 17 vrouwen per jaar deze kankervorm vastgesteld. Door de zeldzaamheid van deze tumoren is er geen reguliere financiële ondersteuning beschikbaar voor onderzoek. Het onderzoek richt zich op het ontrafelen van kenmerkende eigenschappen van granulosaceltumoren om zo nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Nieuws

In onderstaande nieuwsbrieven kunt u meer lezen over de voortgang van dit onderzoek:

Granulosafonds Philine van Esch

Het Granulosafonds Philine van Esch is in 2017 ingesteld en heeft een minimale looptijd van vijf jaar. Het fonds is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar een gerichte therapie voor granulosaceltumoren.

"Wij vinden het erg belangrijk dat er meer bekendheid komt voor deze zeldzame kankersoort. Natuurlijk hoop ik dat ik zelf ook nog baat kan hebben bij de uitkomsten van het onderzoek, maar het voelt sowieso goed om betekenisvol voor andere vrouwen te kunnen zijn." Philine van Esch

Hoe kunt u helpen?

Steun kankeronderzoek in het UMC Utrecht

Waarom is uw hulp nodig?

In het UMC Utrecht kunt u rekenen op de beste medische zorg. De basiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg, is extra geld nodig. Daarom zetten wij ons in voor dit project. Namens de onderzoekers heel hartelijk dank voor uw steun!