Teuny van Wijgerden Fonds

Draag óók bij aan de behandeling op maat voor vrouwen met eierstokkanker!

Teuny van Wijgerden Fonds

Draag óók bij aan de behandeling op maat voor vrouwen met eierstokkanker!

"Ik zal er straks niet meer zijn. Neem mijn hart. Mijn hart reist met jullie mee" Teuny van Wijgerden (2022)

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) treft jaarlijks ongeveer 1.300 vrouwen in Nederland. Helaas wordt dit vaak te laat ontdekt en heeft 3 van de 4 vrouwen al uitgezaaide eierstokkanker bij diagnose. Teuny van Wijgerden was één van deze vrouwen en overleed op 24 oktober 2022 aan de gevolgen van eierstokkanker.   

Momenteel bestaat de behandeling voor patiënten uit een operatie waarbij gestreefd wordt alle zichtbare tumor te verwijderen, in combinatie met systeemtherapie. Systeemtherapie is altijd chemotherapie en soms gecombineerd met doelgerichte therapie zoals PARP-remmers. We zien dat herhaalde systeemtherapie steeds minder effectief is, aangezien de tumoren er ongevoelig voor worden. Slechts 1 op de 4 behandelde vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker zijn 5 jaar na diagnose nog in leven. 

Samen de overlevingskansen van vrouwen met eierstokkanker verbeteren

We zijn in het UMC Utrecht als eerste wereldwijd in staat gebleken om organoïden (gekweekte mini-tumoren) van eierstokkanker te ontwikkelen. Organoïden bieden de unieke mogelijkheid om tumoren buiten het lichaam in een 3D-omgeving te kweken in het laboratorium en het effect van verschillende medicijnen hierin te testen. Wij hebben aangetoond dat organoïden de specifieke tumor-eigenschappen van de patiënt goed behouden, zelfs na verloop van tijd. Dit maakt organoïden een representatief model voor medicijnonderzoek en biedt de mogelijkheid voor behandeling op maat voor iedere individuele patiënt.  

Dankzij dit onderzoek is nu een unieke biobank van meer dan 50 organoïden beschikbaar. Deze biobank is inmiddels beschikbaar voor toekomstig onderzoek, zo ook voor onderzoekers en onderzoeksgroepen van andere instituten.  

"Met organoïden kunnen we beter onderzoeken of chemotherapie zal werken en hopen we op een meer gepersonaliseerde behandeling voor eierstokkanker." Prof. Dr. R.P. Zweemer, Afdelingshoofd Gynaecologische Oncologie & Gynaecologisch Oncoloog

Een veelbelovend startpunt, maar we zijn er nog niet! 

Op basis van dit vooronderzoek werken we nu toe naar een langlopende klinische studie. Het doel van deze studie is om voor iedere individuele patiënt voorafgaand aan de behandeling de meest effectieve systeemtherapie te selecteren op basis van het medicijnonderzoek in de ontwikkelde organoïden.  

Deze nieuwe veelbelovende ontwikkelingen op het onderzoeksgebied, kwamen helaas te laat voor Teuny. Desondanks wilde zij niets liever dan bijdragen aan een betere toekomst voor nieuwe patiënten. Haar liefde voor het leven en oog voor een ander is wat haar kenmerkt. Teuny doneerde een deel van haar erfenis aan het vervolg van het onderzoeksprogramma “Eierstokkanker” van het UMC Utrecht.  

Ook bijdragen aan het onderzoeksprogramma?

Teuny was bang om vergeten te worden, maar het tegendeel is waar. Met de oprichting van het Teuny van Wijgerden Fonds, draagt zij voor altijd bij aan een positieve toekomst voor patiënten met eierstokkanker. Het bewonderingswaardig hoe haar levenspartner Gertjan haar nalatenschap eert en dicht betrokken is bij het onderzoek. Zo ontmoette hij de onderzoekers en wordt hij op de hoogte gehouden van de voortgang. Met Teuny in gedachten draagt Gertjan deze verantwoordelijkheid met liefde en trots.

Gertjan (partner Teuny) en Arja (zus Teuny)

 

Jouw steun wordt enorm gewaardeerd

Neem een voorbeeld aan Teuny, want om nieuwe ontwikkelingen naar een behandeling op maat van eierstokkanker mogelijk te maken is aanvullende financiering hard nodig. Jouw bijdrage aan het succesvol voortzetten van dit onderzoeksprogramma is zeer welkom en op verschillende manieren mogelijk. Zo kun je een eenmalige of periodieke donatie doen, in actie komen met jouw bedrijf of familie of bijvoorbeeld dit onderzoeksproject onder de aandacht brengen bij uw sport- en/of serviceclub. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met:

Tessa van de Kar

Tessa van de Kar

Relatiemanager +31 6 5017 7701 T.R.M.vandeKar@umcutrecht.nl