Voorkom infuusletsel bij de allerkleinsten!

Baby’s kunnen niet aangeven dat hun infuus niet meer goed zit. Dit geeft de baby’s veel pijn en veroorzaakt soms zelfs nare wonden. Gelukkig is er een oplossing! Een infuusmonitor werkt heel goed om op tijd slecht zittende infusen te ontdekken bij deze kwetsbaarste patiëntjes. Voor de aanschaf hebben we alleen nog geld nodig.

Lees verder hoe jij kan helpen.

Voorkom infuusletsel bij de allerkleinsten!

Baby’s kunnen niet aangeven dat hun infuus niet meer goed zit. Dit geeft de baby’s veel pijn en veroorzaakt soms zelfs nare wonden. Gelukkig is er een oplossing! Een infuusmonitor werkt heel goed om op tijd slecht zittende infusen te ontdekken bij deze kwetsbaarste patiëntjes. Voor de aanschaf hebben we alleen nog geld nodig.

Lees verder hoe jij kan helpen.

Infuus onmisbaar, maar niet zonder risico

Op de Neonatale Intensive Care-afdeling van het WKZ worden veel te vroeg geboren baby’s met dringende medische zorg opgenomen. Deze kwetsbare baby’s krijgen vaak een infuus voor voeding en medicijnen, maar kunnen niet aangeven wanneer het infuus niet goed zit. Doordat de bloedvaten nog zo fragiel zijn, kan het naaldje er ongemerkt uitglippen. Een verkeerd geplaatst infuus kan ervoor zorgen dat vloeistoffen, zoals adrenaline, niet in de aderen terechtkomen maar onder de huid, met veel pijn en mogelijk nare wonden tot gevolg.

Letsel voorkomen met infuusmonitor

Gelukkig is er een oplossing in zicht! Onze wens is om vijftien infuusmonitoren aan te schaffen, speciaal ontworpen om infuusletsel te voorkomen en de premature baby’s te beschermen. Deze geavanceerde apparaten maken gebruik van infraroodlicht dat het infuus continu monitort en in een vroeg stadium alarm slaat bij eventuele complicaties.

Om voor alle premature baby’s in het WKZ infuusmonitoren aan te schaffen én te voorzien van drie jaar lang sensoren is 100.000 euro nodig. Voor ons valt dit onder essentiële zorg, maar helaas kan deze zorg niet worden betaald vanuit het zorgbudget. We hopen dan ook dat we met voldoende steun dit belangrijke initiatief kunnen realiseren. Help je mee?

Hoe kan jij helpen?

"Het is hartverscheurend om te zien hoe deze kleine baby's lijden door slecht zittende infusen. Met de infuusmonitoren kunnen we onnodig leed voorkomen en de juiste zorg bieden." Jozua van Duuren, verpleegkundige op de NICU

In deze video vertellen Jozua van Duuren, verpleegkundige op de NICU en neonatoloog Sophie Van der Schoor waarom in actie komen zo hard nodig is.

Waarom zijn infuusmonitoren zo hard nodig?

Doordat een infuus vaak met een pleister vastgemaakt wordt, kun je het niet goed zien als er schade ontstaat. Ook zijn hele kleine baby’s niet in staat om zelf aan te geven dat ze pijn hebben, waardoor een verkeerd aangesloten infuus urenlang kan blijven zitten. Het menselijk oog kan niet waarnemen wat er in een bloedvat gebeurt. We controleren regelmatig het infuus en roepen bij twijfel altijd een collega erbij. Maar je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Met de infuusmonitoren kunnen we de juiste zorg bieden en onnodig leed voorkomen.

Voorkom ernstig infuusletsel bij de allerkleinsten

Wanneer we ons doelbedrag overschrijden, kunnen er extra sensoren worden aangeschaft, waardoor we de allerkleinsten voor een langere periode kunnen beschermen.