En de winnaar is...

En de winnaar is...

In december konden alle collega’s van het UMC Utrecht en het WKZ stemmen op vijf genomineerde werknemers. Zij hebben zich – ieder op hun eigen manier – ingezet voor Vrienden UMC Utrecht of WKZ. Volgens de ruim duizend stemmer was de winnaar van deze verkiezing Maarten-Jan Cramer. Maarten-Jan stapt al jaren samen met patiënten op de tandem om geld op te halen voor onderzoek naar hartfalen. Een mooi voorbeeld voor anderen.

Maarten-Jan verdient de titel

Verrast is Maarten-Jan, als wij hem tijdens de overdracht cardiologie onverwachts komen feliciteren met taart, bloemen en een mooie oorkonde. Maarten-Jan: “Met een jaarlijkse tandemtocht kan ik samen met andere cardiologen en patiënten fietsend een steentje bijdragen aan het werk van de Vrienden UMC Utrecht en WKZ. Leuk is dat een van onze patiënten, Ad Buijing, meehelpt met de organisatie van de tochten. Ad heeft een harttransplantatie ondergaan en vanuit zijn perspectief als patiënt bekijkt hij wat nodig is voor de tocht. Het doel van de tandemtocht – geld voor hartfalenonderzoek – is uiteraard prachtig. Maar het gaat om zoveel meer. Samen met patiënten fietsen zorgt voor verbroedering, kameraadschap: een gelijkwaardige verhouding. Op de fiets zijn patiënten meer dan patiënt en zijn wij meer dan dokters alleen. Samen zijn we sportieve fietsers, die de finish willen halen en ondertussen spreken we over de gewone dingen des levens: kinderen, vakanties. Maar ik blijf cardioloog en let ondertussen natuurlijk wel goed op onze patiënten. Dit waardevolle contact buiten de spreekkamer zou ik niet willen missen.”

De overige genomineerden waren Paut Greebe (verpleegkundig specialist), Susanne Petra (manager zorg WKZ), Bouwe Hofstee (teamleider operationele diensten) en Brigitte Timmers (medisch hoofd kinder-IC). Op de website www.vriendvanumcutrecht.nl lees je meer over hun bijzondere bijdragen

Stem en Win

Maarten-Jan Cramer was niet de enige die in de prijzen viel. Onder alle stemmers werd namelijk een nieuwjaarslunch voor 10 personen verloot. Danny Stockschen was de winnaar van deze Stem en Win-actie. Hij mag binnenkort met zijn team gaan genieten van een verzorgde nieuwjaarslunch in Theehuis Rhijnauwen.

Waarom de ‘Vriend van 2017’ verkiezing?

Wij willen nog meer realiseren voor de patiënten in het UMC Utrecht en WKZ. Hiervoor is meer geld nodig. Medewerkers, studenten en alumni kunnen ons daarbij helpen en ‘iets’ betekenen. Dat kan van iets heel kleins tot het organiseren van een groot (sport-)evenement. De ‘Vriend van het jaar’ zetten wij in de spotlights, als inspirerend voorbeeld van een echt ambassadeur.