UMC Utrecht opnieuw seniorvriendelijk ziekenhuis

UMC Utrecht opnieuw seniorvriendelijk ziekenhuis

Het UMC Utrecht ontvangt opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. De KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, heeft dat vandaag bekend gemaakt. Het UMC Utrecht is één van de beter scorende academische ziekenhuizen. “Vanwege de omvang van ons ziekenhuis, de aantallen patiënten en de complexiteit van de processen is dat een hele prestatie”, volgens de KBO-PCOB. Het doel van het keurmerk is om de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en in de keten te optimaliseren. Voorzitter van de raad van bestuur Margriet Schneider nam het keurmerk in ontvangst. “Het is een mooie erkenning van de intensieve samenwerking en zorg die het UMC Utrecht met haar zorgpartners investeert in deze belangrijke groep patiënten”. 

Marielle Emmelot, medisch afdelingshoofd van de afdeling geriatrie van het UMC Utrecht is één van de trekkers van de zorg voor kwetsbare ouderen. “Twee jaar geleden was de ontvangst van het keurmerk voor ons een bevestiging dat we op de goede weg waren. Er lag toen een goede basis. En tegelijk was het een aanmoediging om nog meer werk te maken van het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat we deze keer zo goed scoren, laat zien dat we in de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet. Belangrijke initiatieven zoals senior vriendelijke kamers op de spoedeisende hulp en een ‘warme’ overdracht tussen eerste en tweede lijn rond opname en ontslag, zijn daadwerkelijk in de dagelijkse zorgpraktijk van het UMC Utrecht geïmplementeerd.”

Aandacht voor kwetsbare ouderen

“Het keurmerk is vooral belangrijk voor onze kwetsbare oudere patiënten. Ongeveer een kwart van de opgenomen patiënten in het UMC Utrecht is 70 jaar of ouder. En dit aantal neemt alleen maar toe. Een deel van hen is kwetsbaar. Onderzoek toont aan dat het mogelijk is om complicaties te voorkomen en de overlevingskansen van kwetsbare oudere patiënten te vergroten. Door de omgeving aan te passen en achter de schermen processen en protocollen af te stemmen. Als ziekenhuis laten we door het behalen van het keurmerk zien dat we hier actief mee bezig zijn. ”

Seniorvriendelijke spoedeisende hulp

“Als ziekenhuis hebben wij sinds enkele maanden seniorvriendelijke kamers op de spoedeisende hulp (mede tot stand gekomen door Vrienden van UMC Utrecht). De SEH heeft de beschikking gekregen over rollators. Daarnaast zijn drie kamers aangepast aan de behoeften van ouderen en beschikken over onder andere een speciale hogere stoel met armleuningen, duidelijke klok met datum om de oriëntatie te stimuleren en een folderrek met folders over het voorkomen van een val en een delier tijdens opname. Zowel het personeel als de patiënt zijn erg enthousiast over deze aanpassingen. Voor zover bekend is het UMC Utrecht het enige ziekenhuis met dergelijke kamers op de SEH.”

Warme overdracht

“Afgelopen jaar hebben we met regionale partners een convenant getekend waarin gezamenlijke regionale afspraken staan om de overgang van eerste lijn naar tweede lijn en andersom te verbeteren. Het is van groot belang dat bij opname en ontslag de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt en dat de kennis over de patiënt wordt overgedragen. Beter continuïteit van zorg waarborgen. Kennis over patiënt overdragen. Eén van die afspraken is dat bij ontslag van de patiënt de volgende zorgverlener gebeld wordt voor een warme overdracht.”