Hoogleraar Annelien Bredenoord geeft opinie op advies aanpassen embryowet

Hoogleraar Annelien Bredenoord geeft opinie op advies aanpassen embryowet

DNA-onderzoek is veel belovend, maar leidt ook tot de nodige ethische dillema’s en maatschappelijke discussies. Tijdens afgelopen editie van de Catharijneconferentie met als titel ‘DNA, de sleutel naar…’ spraken experts, waaronder dr. Annelien Bredenoord én patiënten over dit thema. 

Actueel in het nieuws is het aanpassen van de Embryowet en het toestaan van kweken van embryo’s voor onderzoek. Met het aanbrengen van wijzigingen in het embryonale DNA kunnen erfelijke ziekten bij het nageslacht worden voorkomen. De Gezondheidsraad  adviseert de regering nader onderzoek en maatschappelijk debat naar zogenaamde kiembaanmodificatie. Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan de Universiteit Utrecht kan zich goed vinden in de aanbevelingen.

Opinie op advies aanpassen embryowet

Bredenoord: “Lange tijd was kiembaanmodificatie, dat wil zeggen genetische verandering van menselijke geslachtcellen en embryo’s, slechts een theoretische optie. Het is controversieel en in veel landen verboden. Door de doorbraken in het biomedisch onderzoek, met name de ontwikkeling van genetische technieken waarmee ingegrepen kan worden in het DNA (genome editing) zoals CRISPR/Cas zijn de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling geraakt. CRISPR/Cas werd door het tijdschrift Science dé doorbraak van 2015 genoemd. Genome editing roept ethische, juridische, wetenschappelijke en maatschappelijke vragen op waar we mee aan de slag moeten. Ik ben de afgelopen twee jaar in internationaal verband veel met dit thema bezig geweest, en het is goed dat nu ook de Gezondheidsraad met een advies komt. Als adviseur van de commissie van de Gezondheidsraad kan ik me goed vinden in hun aanbevelingen.”

Advies van De Gezondheidsraad

  • Verandering Embryowet om het mogelijk te maken om embryo’s te maken voor onderzoek
  • Ontwikkeling ethisch kader met richtlijnen voor kiembaanmodificatie
  • Meer wetenschappelijk onderzoek in het lab om de onzekerheden te verminderen
  • Aandacht voor de governance van kiembaanmodificatie
  • Een breed maatschappelijk debat: willen we ingrijpen in het DNA en zo ja voor welke ziekten?

Lees hier het volledige advies

Annelien Bredenoord was met dit onderwerp te gast bij Radio 1radio BNR en Eenvandaag. Tevens verscheen zij met dit onderwerp in de Trouw.