Gouden Smiley voor zeer kindgericht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Gouden Smiley voor zeer kindgericht Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft een Gouden Smiley uitgereikt gekregen door Stichting Kind en Ziekenhuis en mag zich een zeer kindgericht ziekenhuis noemen. De Gouden Smiley is een kwaliteitskeurmerk vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Het WKZ ontving de Gouden Smiley al in 2013 maar voldoet nog steeds aan alle eisen en mag zich dus ook voor de komende jaren zeer kindgericht noemen.

goudensmiley

Het WKZ heeft een Gouden Smiley toegekend gekregen, omdat alle initiatieven binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis gericht zijn op de ‘kindgerichte zorg van de toekomst’.  Het kinderziekenhuis is enorm in beweging, onder meer met de voorbereiding van een bouwprogramma voor een nieuwe afdeling Kinder Intensive – en High Care.

Kinderen staan centraal in het WKZ. De behandeling wordt zo goed mogelijk voorbereid en afgestemd.  Er is gekeken naar de inrichting van het gebouw, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de balies en het aanbod op gebied van spel en vermaak. De sfeer op de afdelingen straalt rust en vertrouwen uit voor kind en ouders. Het viel het visitatieteam van Kind & Ziekenhuis op dat er veel regie wordt gegeven aan kinderen en ouders. Het WKZ richt zich op levensloopzorg, waarbij een kind zoveel mogelijk kind kan zijn , zonder daarbij de impact van bijvoorbeeld een chronische ziekte uit het oog te verliezen. Ook waren er complimenten voor het functioneren van de Kinderraad, die gevraagd en ongevraagd het management adviseert. Ook op andere manieren worden kinderen, jongeren en hun ouders actief betrokken bij de zorg voor henzelf. Inzichten uit die gesprekken worden actief meegenomen in de besluitvorming.

Andere criteria die eruit springen zijn de begeleiding van kinderen bij angstige en pijnvolle situaties, dit zit in het DNA van de organisatie.  Positief punt was het aanbieden van inzage in het eigen patiëntendossier via DiGD. Tenslotte: het WKZ is zeer uitnodigend naar ouders. Hun rol wordt als zeer belangrijk ervaren.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Het Smiley kwaliteitskeurmerk wordt sinds vijftien jaar toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis dat zich inzet om de kwaliteit van de zorg aan kinderen te verbeteren. Sinds 2013 zijn er meerdere niveaus toegevoegd namelijk  Zilver en Goud. Om voor de Gouden Smiley in aanmerking te komen, moeten ziekenhuizen aan 32 criteria voor excellente kindergerichte zorg voldoen. Ziekenhuizen die aan alle standaardeisen voldoen krijgen de Bronzen Smiley en de ziekenhuizen die bovengemiddeld kindgericht zijn kunnen voor Zilver in aanmerking komen.