Het 030-Lab ontvangt 500.000 euro voor innovatief onderzoek

Het 030-Lab ontvangt 500.000 euro voor innovatief onderzoek

Het 030-Lab in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft financiering ontvangen van Stichting Elise Mathilde Fonds. Dit geld besteden we aan follow up onderzoek bij kinderen en jongeren die behandeld zijn voor allerlei chronische aandoeningen binnen het WKZ.

 

Binnen het 030-Lab doen wetenschappers onderzoek om inzicht te krijgen in lange termijn gevolgen van chronische aandoeningen. Er loopt momenteel onderzoek naar cystic fibrosis, infectieziekten, jeugdreuma, zeldzame ziekten en neonatologie. In het 030-Lab worden ook de ziekte-overstijgende gevolgen van chronische aandoeningen onderzocht, zoals (beperkingen) op diverse gebied van participatie in sport en spel, onderwijs en scholing, voeding, slaap en vermoeidheid.  Hiervoor brengen onderzoekers alle regionale expertise op het gebied van dataverzameling over fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren samen. Er wordt gewerkt met de meest moderne apparatuur en onderzoekstechnieken. Het 030-Lab bestaat uit een trialbureau en het Child Health Disease Cohort. Er komt ook een preventieloket binnen het 030-Lab.

Kors van der Ent en Manon Benders, initiatiefnemers van het 030-Lab

Daarnaast is er een data infrastructuur opgezet voor zowel bestaande zorg- en onderzoeksdata als nieuw te genereren data over ziektegroepen heen. Activiteiten die hierbij horen, zijn harmonisatie van onderzoekscohorten, schonere exports uit het patiëntendossier (HIX) en een WKZ broad consent voor deelname aan onderzoek.

Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis

Deze onderzoeken kunnen starten dankzij de steun van Stichting Elise Mathilde Fonds aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis, het goede doel van het (kinder)ziekenhuis. Wilt u meer weten over hoe u onderzoek naar nieuwe behandelingen in het UMC Utrecht vooruit kunt helpen? Kijk hier.