Kankeronderzoek van start door schenking Hanarth Fonds

Kankeronderzoek van start door schenking Hanarth Fonds

Het UMC Utrecht start met onderzoeken naar een betere behandeling voor patiënten met uitgezaaide melanoom en voor patiënten met een Primaire Tumor Onbekend (PTO), een niet-geïdentificeerde tumor. We zijn het Hanarth Fonds, dat deze onderzoeken mogelijk maakt, ontzettend dankbaar voor haar steun.

 

Door de schenking van het Hanarth Fonds kunnen de onderzoekers, in samenwerking met andere instellingen, van start met de volgende onderzoeken:

1. Voorspellen van respons behandeling melanoom

Een deel van de patiënten met uitgezaaide melanoom heeft door immuuntherapie grote kans op jarenlange overleving, grotendeels zonder verdere behandeling. Maar helaas werkt deze behandeling met immuuntherapie voor de meeste patiënten niet. Op dit moment is nog niet te voorspellen wie wel of niet goed op de behandeling reageert. Daarbij duurt het soms maanden voordat duidelijk is of de behandeling aanslaat, terwijl patiënten tegen die tijd  soms al ernstige of blijvende bijwerkingen hebben. Met het de schenking van het Hanarth Fonds willen de onderzoekers een manier vinden om via kunstmatige intelligentie te voorspellen voor welke patiënten de behandeling werkt of niet. Zo blijft de laatste groep veel bijwerkingen bespaard en kan een andere behandeling worden gestart.

Het project is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, de TU Eindhoven en verschillende melanoomcentra. 

2. Nieuwe technieken voor duidelijkere diagnose

Ongeveer 1.300 kankerpatiënten worden jaarlijks gediagnosticeerd met Primaire Tumor Onbekend (PTO); hun tumor niet kan worden geïdentificeerd. Daarnaast zijn er ook veel kankerpatiënten met een onzekere of onvolledige diagnose van de tumor. De helft van de PTO-patiënten sterft zeer vroeg na de diagnose. Meestal omdat het traject lang geduurd heeft of omdat er geen geschikte behandeling gestart kon worden. Inmiddels maken nieuwe technieken het mogelijk om de tumoren beter te onderzoeken en om te kijken of er sporen van schade zijn door bijvoorbeeld roken of UV-straling. Met behulp van het Hanarth Fonds zal worden onderzocht of deze technieken in de praktijk kunnen worden gebruikt om de onbekende tumoren toch te kunnen identificeren, zodat er een gepaste behandeling kan worden geboden.

Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met de Hartwig Medical Foundation (HMF).