Laatste ontwikkelingen: strijd tegen het coronavirus

Gelukkig zien we in het UMC Utrecht, net als in de rest van Nederland, dat er minder mensen met het coronavirus worden opgenomen. De eerste golf lijkt voorbij. De reguliere zorg komt weer op gang en ook het onderzoek wordt weer gefaseerd opgestart. Maar we weten niet wat de toekomst brengt en zullen als ziekenhuis alles doen om voorbereid te zijn op de komende onzekere periode.

Groot gevoel van saamhorigheid

We waren er echt een beetje stil van; alle mooie en hartverwarmende initiatieven die de afgelopen maanden op ons ziekenhuis af kwamen vanuit de samenleving. Al deze bijdragen maakten het mogelijk dat we in deze bijzondere tijd patiënten en zorgverleners in het UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis een hart onder de riem konden steken. Onze waardering hiervoor is heel groot! Namens alle patiënten en alle medewerkers willen wij iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel hartelijk danken. Zonder jullie hulp was de strijd tegen het coronavirus een stuk ‘zwaarder’ geweest.

Tijdens de COVID-19 periode hebben wij onderstaande prachtige projecten kunnen realiseren:

 

Wetenschappelijk onderzoek hervat

Door de maatregelen rondom het coronavirus was veel onderzoek stilgelegd. Sinds 1 juni heeft het UMC Utrecht een deel van het laboratoriumonderzoek hervat, passend binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden. Vanaf 13 juli werken alle onderzoekslaboratoria op een maximale capaciteit van 75 procent. Alles wat vanuit huis onderzocht kan worden, gebeurt vanuit huis. Onderzoek dat niet vanuit huis kan plaatsvinden, wordt stapsgewijs opgeschaald.

Vanaf donderdag 23 juli is ook het mensgebonden onderzoek categorie 1 en 2 tijdens daluren weer toegestaan. Dit is onderzoek waarvoor patiënten speciaal naar het UMC Utrecht moeten komen.