Elisabeth von Freyburg Stichting maakt onderzoek van WKZ naar lange termijn effecten van coronamaatregelen op kinderen mogelijk

Elisabeth von Freyburg Stichting maakt onderzoek van WKZ naar lange termijn effecten van coronamaatregelen op kinderen mogelijk

Kinderen lijken de dans tijdens de acute fase van COVID-19 redelijk te ontspringen, maar over de gevolgen van de maatregelen op lange termijn is weinig bekend. Door een schenking van de Elisabeth von Freyburg Stichting kan het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderzoek doen naar mogelijke effecten bij kinderen en jongeren.

 

De onderzoekers zullen de schenking gebruiken om lopende onderzoeken naar mentaal welzijn en veerkracht bij kinderen met chronische ziekten, gezonde kinderen en kinderen die in het verleden Q-koorts hebben doorgemaakt uit te breiden met metingen tijdens en na de COVID-19 pandemie, en die te vergelijken met daarvóór.

Uitgewezen moment

Door de coronamaatregelen krijgen álle kinderen nu te maken met dezelfde stressfactoren, zoals veel thuiszitten, niet naar school kunnen, weinig sporten, minder spelen met vriendjes en veel verontrustend nieuws over de pandemie. Hierdoor kunnen de eventuele verschillen tussen de groepen kinderen worden gemeten. Hierbij wordt gekeken naar mentale factoren zoals veerkracht en coping en naar stressverschijnselen via metingen in het bloed en de haren.

Onderzoeker aan het woord

Onderzoeker Sanne Nijhof: “Anders dan gezonde kinderen hebben kinderen met een chronische ziekte zich altijd al aan moeten passen vanwege hun ziekte. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderzoeken wij de psychosociale gevolgen van het opgroeien met een chronische ziekte en welke factoren hier op van invloed zijn. Kinderen met dezelfde chronische ziekte kunnen anders reageren en functioneren.

We weten dat dit samenhangt met individuele factoren, zoals veerkracht, coping, ondersteunend netwerk, eerdere traumatisering en stressgevoeligheid. In dit project willen we de (lange termijn) effecten van COVID-19 maatregelen onderzoeken bij kinderen met een chronische ziekte en dit vergelijken met gezonde kinderen, en met kinderen die chronisch vermoeidheidssyndroom na een infectie hebben doorgemaakt”.

Betere begeleiding in de toekomst

Het onderzoek zal inzicht geven in welke groepen kinderen extra kwetsbaar zijn voor stressfactoren zoals de COVID-19 pandemie, zodat deze groepen bij een soortgelijke situatie, zoals een derde COVID-19 piek, extra aandacht kunnen krijgen. Ook kan het onderzoek uitwijzen wat de effecten van zaken als sociale isolatie, minder sporten en gezinsproblematiek zijn op kinderen, zodat daar (op tijd) op kan worden ingespeeld.

Wij danken de Elisabeth von Freyburg Stichting voor haar steun en vertrouwen!

Meer informatie