Belangrijke stap in onderzoek naar nierziekten, erfelijkheid en zwangerschap

Belangrijke stap in onderzoek naar nierziekten, erfelijkheid en zwangerschap

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 15.000 vrouwen met een nierziekte zwanger. Deze moeders en hun kinderen lopen een verhoogd risico op complicaties. Uit ervaring en onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) blijkt dat de hoogte van de risico’s per nierziekte erg verschillen. Schenkingen van de Elisabeth von Freyburg Stichting en de Van Dam-van Os Stichting maken extra onderzoek mogelijk naar regionale en (inter) nationale evaluatie en verbetering van de organisatie van zorg voor deze jonge patiëntengroep.

 

Tijdens een zwangerschap worden de nieren ongeveer 40 procent extra belast. De klachten van vrouwen die een nierziekte hebben, kunnen daardoor aanzienlijk verergeren tijdens hun zwangerschap. Hun ziekte kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind, zoals vroeggeboorte en groeivertraging.

Grote verschillen per nierziekte

Dat de hoogte van die risico’s afhankelijk is van het stadium waarin de nierziekte zich bevindt, is al bekend. Maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Zo is er nog geen onderzoek gedaan naar de verschillen in risico’s die de soorten nierziekten met zich meebrengen, terwijl die er wel zijn. Zo laten de eerste onderzoeksresultaten betere uitkomsten zien bij vrouwen met de ziekte van Alport dan in vrouwen met een andere nierziekte. Bij de ziekte van Alport zorgt een verandering in een specifiek gen voor lek van rode bloedcellen en eiwit door de nier.

Betere voorlichting en behandeling op maat

De schenkingen van de Elisabeth von Freyburg Stichting en Van Dam-van Os Stichting worden gebruikt om extra onderzoek te doen naar de zorg voor en de gezondheidsrisico’s van moeders met verschillende (genetische) nierziekten en hun kinderen. Binnen het onderzoek kijken we naar zowel korte als lange termijn gevolgen. Zo kunnen moeders in de toekomst beter worden behandeld en kunnen zij vollediger worden voorgelicht over de mogelijke risico’s en gevolgen die hun specifieke nierziekte met zich meebrengt.

Het onderzoek is opgezet door Albertien van Eerde en Titia Lely, het is een samenwerking van nefrologen, kindernefrologen, obstetrici en genetici in het WKZ en JKZ (Den Haag).

Meer informatie