The Dutch4kids 2017

The Dutch4kids 2017

31 oktober stond golfbaan The Dutch in het teken van TheDutch4Kids. Het golfevent was een groot succes.

31 oktober stond golfbaan The Dutch in het teken van TheDutch4Kids. Het golfevent was een groot succes met bijna 30 flights en een opbrengst van € 110.000,- voor kinderen de best mogelijke zorg te kunnen geven.

Dit mooie bedrag komt ten goede aan de drie academische kinderziekenhuizen Wilhelmina (Utrecht), Emma (Amsterdam) en Sophia (Rotterdam) en Education for All Marocco, KidsRights. De drie kinderziekenhuizen zullen de opbrengst benutten om financiering van het wetenschappelijk onderzoek en projecten voor kinderen die te vroeg geboren zijn. Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis gebruikt de opbrengst voor het ‘VOICE programma’. Dit project steunt ouders van een te vroeg geboren kindje in hun rol als ouder, om hen partner in de zorg van hun kindje te maken.