Erik Hulzebos aan het woord over het belang van WKZ Sportief

Erik Hulzebos aan het woord over het belang van WKZ Sportief

Erik Hulzebos werkt al 25 jaar in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is klinisch inspanningsfysioloog, medisch fysioloog en (sport)fysiotherapeut. De laatste 15 jaar werkt hij bij de kindergeneeskunde en vanuit zijn sportachtergrond is hij terechtgekomen bij WKZ Sportief waar hij nu programmaleider van is.

Wat is WKZ Sportief?

Erik Hulzebos: “Wij willen kinderen met een chronische ziekte of aandoening aan het sporten krijgen of houden. Hiervoor hebben wij verschillende (op maat) sport- en beweegactiviteiten. Je ziet dat kinderen die voor de ziekenhuisopname sportten, dit vaak weer oppakken na de opname. Dat is veel lastiger voor kinderen die voor de opname al niet bewogen. Wij brengen in kaart waarom een kind niet aan sport doet. Is dat om financiële beperkingen, vanwege angst of door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen? Met elkaar zoeken wij dan een oplossing om ieder kind in beweging te krijgen.”

Waarom willen jullie dat ieder kind gaat sporten?

Erik Hulzebos: “Wat ik mooi vind aan sport is dat je het samen doet. Je sport in groepjes, je leert samenwerken en omgaan met winst of verlies. Wij proberen een kind zowel motorisch als met skills4life te helpen, zoals zelfvertrouwen, bewustwording, zelfbeeld en weerbaarheid. Ik zeg altijd jong geleerd is oud gedaan, maar dat is echt waar. Hoe actiever en fitter je als kind bent, hoe groter de kans is dat je dat op latere leeftijd volhoudt. Daarom willen wij vooral kinderen helpen om te sporten en te bewegen.”

Is het voor kinderen met een chronische ziekte moeilijker om te sporten dan voor een gezond kind?

“Een kind dat bijvoorbeeld geboren is met een hartafwijking wordt vaak met veel bescherming opgevoed. Dat is in de beginperiode heel terecht, maar na verloop van tijd mag dat wel wat minder. Als ouder is het spannend om je kind te laten sporten, naar buiten te laten gaan of mee te laten doen met de gymles op school. Dit ontstaat vaak door onwetendheid en angst. Wij willen laten zien wat een kind nog wel kan in plaats van wat niet. Gelukkig zien wij in de kindergeneeskunde dat er steeds betere behandelingen zijn, waardoor het perspectief en de levensverwachting bij kinderen veel beter zijn dan vijf à tien jaar geleden. Daarom is het ook belangrijk om naar de lange termijn te kijken. Door bewust om te gaan met sport en voeding kan veel gezondheids- en kwaliteitswinst behaald worden.”

Sportdakterras WKZ
Sportdakterras WKZ

Op welke manier ondersteunen jullie de kinderen en ouders met sport?

WKZ Sportief heeft vier verschillende programma’s inclusief een onderzoeksprogramma waarvan IT4Kids twee programma’s financieel ondersteunt. Met deze programma’s helpen wij de ouders en kinderen om op een veilige en verantwoorde manier te bewegen en hierbij werken wij samen met verschillende sportaanbieders, zodat de kinderen zoveel mogelijk bij een reguliere sportvereniging kunnen sporten. Met het ‘uit bed’ programma willen wij kinderen zo snel mogelijk uit bed krijgen. Wij bieden verschillende beweegactiviteiten aan. Belangrijk is dat het leuk, speels, aantrekkelijk en uitdagend is. Een kind moet het leuk vinden en mag ontdekken wat hij of zij leuk vindt, daarom doen wij dit samen met twee studenten van het CIOS, zonder witte jassen”, legt Erik Hulzebos uit.

Hij vervolgt: “Een ander programma is ‘Op weg’ waarbij de kinderen in tien bijeenkomsten weerbaarheidstraining krijgen. Hoe kan je omgaan met je ziekte? Hoe geef je grenzen aan? Wij willen een kind echt weer in zijn of haar kracht zetten waarbij de ziekte of aandoening niet als een hindernis wordt gezien, maar dat het je kan helpen om verder te komen. In september willen wij dit weer laten plaatsvinden.”

Wat wil je met de samenwerking met IT4Kids bereiken?

“Ik ben heel blij met de samenwerking. Allebei willen we de inclusieve sportwereld aanbieden aan kinderen. Wij kijken dan vooral naar kinderen met een medisch paspoort, om deze kinderen weer zo goed en veilig mogelijk op weg te helpen. Het is mooi dat IT4Kids hier ook voor staat en ons financieel ondersteunt, want hierdoor kunnen wij zieke kinderen nog beter helpen”, sluit Erik Hulzebos af.


Lees meer over de samenwerking van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en IT4Kids om chronisch zieke kinderen te laten sporten & bewegen.

Wil jij WKZ Sportief steunen met je afgeschreven hardware?