Pijn vermindering met het Pain Out Infant project

Pijn vermindering met het Pain Out Infant project

Vorige winter is er maar liefst 2,2 miljoen euro opgehaald voor Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Dankzij RTL Project Glimlach zijn hiermee verschillende projecten gerealiseerd die stress, angst en pijn bij zieke kinderen verminderen. Zo ook het Pain Out Infant project! De eerste stappen binnen dit project zijn onlangs gezet.

 

Het project

Uit de eerste nulmeting van het Pain Out Infant project blijkt onvoldoende behandelde pijn nog steeds een probleem na operaties bij kinderen. De komende tijd wil het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) hier verandering in brengen met behulp van dit nieuwe project.

Nulmeting

Om de kwaliteit van behandelingen ná operaties te kunnen beoordelen, is het belangrijk om de doelgroep zelf naar hun mening te vragen. Daarom zijn het afgelopen jaar 86 kinderen van de afdelingen Papegaai en Schildpad geïnterviewd. Hiermee zijn de kwaliteiten en verbeterpunten duidelijk geworden en kan de zorg doelgericht worden verbeterd.

Sterke punten & verbeterpunten

Wat kwam er uit dit onderzoek? Om te beginnen zijn een aantal sterke punten naar boven gekomen. Het succesvol informeren van de kinderen voor een operatie, het regelmatige meten van pijn en het voorschrijven van medicatie na de operatie scoren hoog in vergelijking met andere Europese kinderziekenhuizen.

Toch zijn er ook een aantal verbeterpunten. Hogere pijnwaarden, meer problemen bij eten, slapen en spelen door pijn en meer bijwerkingen van de pijnmedicatie, zoals misselijkheid en vermoeidheid blijken zwakke punten in vergelijking met de andere ziekenhuizen. Daarnaast geven kinderen aan meer ‘pijnstilling’ te willen krijgen.

Pijn ná de operatie

Deze punten laten zien dat binnen de Pijn en Angst Reductie (PAR) nog weinig aandacht aan pijn ná de operaties is geschonken. Het is dus van belang om deze manier van pijnbestrijding bij jonge patiënten te verbeteren. Met Pain Out Infant zal het WKZ in de toekomst in staat zijn om beter de effecten van hun eigen maatregelen te monitoren. Pijn wordt zichtbaar gemaakt en daarmee wordt een stem gegeven aan jonge patiënten.